Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Focus Koeriers vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen een groot goed. Wij hebben ervoor gekozen de volgende maatregelen te nemen:

 • Ons wagenpark bestaat uitsluitend uit Euronorm 5 en 6 auto’s.
 • Wij zijn NIWO gecertificeerd
 • Wij compenseren onze CO2 uitstoot. (Klimaatfonds Haaglanden)
 • Ons gehele pand is energiezuinig en milieuvriendelijk verlicht met T5-TL verlichting geleverd door Energiebesparendoenwijzo.nl
 • Wij bieden al onze chauffeurs, of het nu in loondienst is of als freelancer, een fatsoenlijk salaris/vergoeding.
 • Wij maken gebruik van Fietskoeriers.
 • Ons personeelsbeleid is er met succes op gericht juist kwetsbare groepen in de maatschappij een kans te geven.
 • Wij zijn aangesloten bij de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg.
 • Vanaf 1 januari 2010 doen we ons uiterste best te voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen van transportdiensten zoals opgesteld door het ministerie van VROM.
 • Wij geven gelegenheid aan studenten om bij ons afstudeerprojecten en werkervaring op te doen.
 • Wij zijn lid van Transport en Logistiek Nederland.
 • Wij rijden tegen extra scherpe tarieven voor non profit organisaties zoals:
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Nederlandse Rode Kruis
  • Fonds Slachtofferhulp
 • Wij ondersteunen financieel: Stichting Kumi Hospital Uganda.
 • Wij sponsoren de jeugdtak van voetbalvereniging VELO.